Ny nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 24.-25.01.2023

I Hamar den 24.-25.01.2023 blir det ny konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn. Det blir 14.gang den går av stabelen over to dager, og det satses på et spekket program med presentasjoner og diskusjoner fra forvaltningen, politikere, forskere, organisasjoner og andre.

Med god mat og drikke blir det dialog og sosial omgang med forelesere og andre deltagere på Scandic Hamar. Program blir lagt ut på nettsiden i løpet av høsten. Meld deg på før 10.desember, 2022, så får du tidlig-rabatt!  Mer info kommer. 

Mulighet for nettoverføring vil bli undersøkt, men det beste er å møte opp fysisk!

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2022

Det ble arrangert en hybrid-løsning av konferansen den 25.-26.januar, 2022. Blant programpostene var oppdatering fra departementene KLD og LMD, bruk av viltkamera, ulv og genetikk, klimaendringer vs. jordbruk og reindrift, reindrift, bruk av viltkamera, bjørn, jerv m.m. De fleste presentasjonene ligger som lenke nedenfor: 

For å se programmet for konferansen, trykk her

NB!  Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox  - bare trykk på krysset for å stenge innloggingsboksen. 

Her er noen av presentasjonene fra konferansen 2022. Flere vil bli lagt ut etter hvert. Trykk på tittel!

Fra Klima- og miljødepartementet

Fra Landbruks- og matdepartementet

Genetisk og geografisk opphav til den norsk-svensk ulvestammen

Juridisk og biologisk evaluering av den norske delen av ulvebestanden

Effekter av arealinngrep og klimaeffekter for reindriften

Globale klimaendringer - endringer i klima og beiteforhold i Norge

Beredskap, risiko og sårbarhet

Forventninger og erfaringer om rovdyrpolitikk

  Konferanse januar 2020

  Den 20.-21.januar, 2020, arrangerte Natur, Plan og Utvikling for 11.gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn. De fleste presentasjonene er tilgjengelig i lenke nedenfor.

  Det ble en møteplass for ca. 140 personer - et bredt spekter av rolleinnehavere og interessenter. 

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 13 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært stor spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt.    

  Høst i myr.

  Konferanse om naturbasert turisme i Kongsvinger og Grue

  Den 3. og 6.september 2022 arrangeres konferanse med tema naturbasert/grønn turisme med utgangspunkt i gårdsbruk, historie, natur, bærekraft og innovasjon.

  Vi kommer inn på konsept, produkter, merkevarer, måltidsturisme, kortreiste produkter, friluftsliv, opplevelsesturisme, målgrupper og deres behov, sertifiseringer og framtidige markedsbehov, og store rovdyr. 

  Dette er regionale konferanser aktuelt både for de som driver næring eller som vil det, de som på annen måte har det som arbeid eller interesse, og allmennheten. Det blir foredrag, work shop og diskusjoner. Unike foto og presentasjoner. 

  Invitasjon med program kan du se HER.   

  Sted:      Lørdag 3.sept. i Høyskolesenteret i Kongsvinger by

                Tirsdag 6.sept. på landlige Opaker Gård i Grue.

  Billige deltagerpriser. Rabatt ved tidlig påmelding og påmelding begge dager. 

  Påmelding til post(a)naturplanutvikling.no innen 25.08.2022, aller helst før. Antallsbegrensning: ca. 90 personer hver dag. 

  Den 3.sept. blir det blant annet informasjon om natur- og kulturguiding som inntektskilde, fotopresentasjon om erfaringer med friluftsliv i et ulverevir, suksesskriterier for viltturisme og om markedsfortrinn på Finnskogen.   

  Velkommen til en regional konferanse som er aktuell for de som bor og virker i og utenfor Finnskogen. 

  Arealplanlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.