Ny nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 24.-25.01.2023

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn gikk av stabelen 24.-25.01.2023 i Hamar. Det var 14.gang med presentasjoner fra forvaltning, politikere, forskere, organisasjoner og andre.  

For ferdig program, trykk HERNesten alle presentasjonene blir lagt ut, trykk under:

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2022

Det ble arrangert en hybrid-løsning av konferansen den 25.-26.januar, 2022. De fleste presentasjonene ligger som lenke nedenfor: 

NB!  Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox  etter å ha trykket på tittel - bare trykk på krysset for å stenge innloggingsboksen. 

Fra Klima- og miljødepartementet

Fra Landbruks- og matdepartementet

Genetisk og geografisk opphav til den norsk-svensk ulvestammen

Juridisk og biologisk evaluering av den norske delen av ulvebestanden

Effekter av arealinngrep og klimaeffekter for reindriften

Globale klimaendringer - endringer i klima og beiteforhold i Norge

Beredskap, risiko og sårbarhet

Forventninger og erfaringer om rovdyrpolitikk

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 14 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært stor spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt.    

  Høst i myr.

  Prosjekt Villmark og menneske

  Prosjekt Villmark og menneske er et 3-årig prosjekt 2022-2024. Målet er kunnskapsoppbygging om skog og ville dyr og konfliktdemping og dialog rundt store rovdyr og naturbruk. Virkeområde: Finnskogen og norsk side av riksgrensen i Sør-Hedmark og deler av Viken. Grenseoverskridende prosjekt. Vi arbeider for et mindre informasjonslokale i Eidskog ved riksgrensen. 

  KONFERANSE 4.MAI, 2023 om høstbare viltarter i og nær ulverevir - forvaltning og jakt

  Sted: Maarud Gaard Opplevelser i Sør-Odal. 

  Program fra kl. 10.00-ca. 16.00 med innlegg og diskusjoner. 

  Fastsatte programposter er (og flere kommer):

  * Friluftsliv og jakt i et samfunnsperspektiv

  Knut Henrik Hvithammer, ordfører i Sør-Odal

  * Endringer i jakt og hvordan beskytte jakthund i og nære ulverevir

  Lisbet Baklid, Natur, Plan og Utvikling

  * Ulvens predasjon på elg og jegernes jaktuttak – ulike modeller i ulike revir

  Elgforvaltning på tvers av riksgrensen og forvaltning av elg med ulv

  Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet

  * Hva betyr ulveforekomst for grunneieren økonomisk og driftsmessig?

  Simon Andersson Støa, Åsnes kommuneskoger

  * Jakt, ettersøk og jaktledelse med forekomst av ulv

  Øyvind Juliussen, Skogbrukets Kursinstitutt

  * Ny veileder, kartinnsynsløsning og GrenseFORUM for grenseoverskridende forvaltning

  Pia Knøsen Lund, Landbrukskontoret i Åsnes og Våler

  Pris per deltager: kr. 200,- ved påmelding før 1.april, 2023. Pris fram og med 1.april er kr. 300,-. Ved påmelding av gruppe av minimum fire personer: kr. 200 per person,-. Påmelding til post(a)naturplanutvikling.no - oppgi opplysninger for fakturering på epost eller EHF ved påmelding.  

  Primære målgrupper: Ansatte med viltansvar, jegere, grunneiere, organisasjoner, friluftsliv- og naturvernsiden og andre interesserte i forvaltningssonen for ulv. 

  FAGUTREDNING om  utøvelse av jakt og bruk av jakthunder i og nær ulverevir er ferdig. Den er basert på først og fremst intervjuer med et utvalg jegere i Kongsvinger-regionen og Aurskog-Høland. Eksistens av ulv i jaktterrenget eller overveiende sannsynlighet for det, påvirker først og fremst bruk av løse hunder i jaktutøvelsen. Dette påvirker igjen jaktformene, både mengde og ulike tiltak som tilpasning. Hovedprinsippet er å skille hunden fra ulv i tid og rom for å minimere sannsynligheten for at hund og ulv møtes i terrenget. Rapporten gir opplysninger om ulike forhold som er nye for de fleste. 

  Last ned rapporten

  TEMAKVELDER OM ROVDYR i Ørje i Marker kommune 27.oktober og 21.november, 2022. For program for temakvelden 21.november trykk her.  Det var innlegg fra:

  Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunen som viltmyndighet, og Prosjekt Villmark og menneske.

  FOTOUTSTILLINGEN "Truede dyrearter i verden" bød på spennende foto som du sjelden ser, av den internasjonalt prisbelønnede naturfotografen Tom Schandy. Trykk her for info. På Kanalmuseet i Ørje 31.oktober-15.november, 2022. 

  Det vil dukke opp flere aktiviteter i prosjektet. Følg med! 

  Konferanse om naturbasert turisme i Kongsvinger og Grue i 2022

  Den 22.oktober og 2.november, 2022, ble det arrangert konferanse med tema naturbasert/grønn turisme med utgangspunkt i gårdsbruk, historie, natur, viltlevende dyr, bærekraft og innovasjon.

  Invitasjon med program kan du se HER.   

  Sted:      Lørdag 22.oktober i Høyskolesenteret i Kongsvinger by

                Onsdag 2.november på landlige Opaker Gård i Grue.

  Vi satser på en oppfølger til disse regionale konferansene som også er innovativt tenkende og aktuell for de som bor og virker i og utenfor Finnskogen. Tid: Våren 2023. 

  Arealplanlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over 15 års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.