Ny nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 24.-25.01.2023

I Hamar den 24.-25.01.2023 blir det ny konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn. Det blir 14.gang den går av stabelen over to dager, og det satses på et spekket program med presentasjoner og diskusjoner fra forvaltningen, politikere, forskere, organisasjoner og andre.

Sted: Scandic Hamar.

Program blir lagt ut på nettsiden i løpet av høsten. Meld deg på før 10.desember, 2022, så får du tidlig-rabatt!  Mer info kommer. 

Mulighet for nettoverføring vil bli undersøkt, men det beste er å møte opp fysisk!

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2022

Det ble arrangert en hybrid-løsning av konferansen den 25.-26.januar, 2022. De fleste presentasjonene ligger som lenke nedenfor: 

NB!  Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox  etter å ha trykket på tittel - bare trykk på krysset for å stenge innloggingsboksen. 

Fra Klima- og miljødepartementet

Fra Landbruks- og matdepartementet

Genetisk og geografisk opphav til den norsk-svensk ulvestammen

Juridisk og biologisk evaluering av den norske delen av ulvebestanden

Effekter av arealinngrep og klimaeffekter for reindriften

Globale klimaendringer - endringer i klima og beiteforhold i Norge

Beredskap, risiko og sårbarhet

Forventninger og erfaringer om rovdyrpolitikk

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 13 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært stor spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt.    

  Høst i myr.

  Prosjekt Villmark og menneske

  Prosjekt Villmark og menneske er et nytt og spennende 3-årig prosjekt. Målet er kunnskapsoppbygging om skog og ville dyr og konfliktdemping og dialog rundt og om store rovdyr og naturbruk. Virkeområde: Finnskogen og norsk side av riksgrensen i Sør-Hedmark og deler av Viken. Grenseoverskridende prosjekt. Vi arbeider for et informasjonslokale i Eidskog ved riksgrensen. 

  I 2022 og 2023 blir det temakvelder i Marker, Sør-Odal, Grue og Kongsvinger og antagelig flere steder. Mer informasjon kommer! 

  Konferanse om naturbasert turisme i Kongsvinger og Grue i 2022

  Den 22.oktober og 2.november, 2022, arrangeres konferanse med tema naturbasert/grønn turisme med utgangspunkt i gårdsbruk, historie, natur, viltlevende dyr, bærekraft og innovasjon.

  Invitasjon med program kan du se HER.   

  Sted:      Lørdag 22.oktober i Høyskolesenteret i Kongsvinger by

                Onsdag 2.november på landlige Opaker Gård i Grue.

  Lørdagen blir GRATIS, men meld deg på før 17.oktober, så får du plass og lunsj. Onsdagen koster ca. kr. 320,-, og påmelding må skje innen 25.oktober.  

  Antallsbegrensning: ca. 90 personer hver dag. 

  Velkommen til en regional konferanse som er aktuell for de som bor og virker i og utenfor Finnskogen og grenseområdene sørafor. 

  Arealplanlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over 14 års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.